Hizmetlerimiz

Thermomax-Kombimax Nedir?

Chiller (soğutma), kapalı devre ısıtma, güneş enerjisi, kombi eşanjör ve sıcak su sistemlerinde korozyon ve donmayı önleyici tasarruf sağlayıcı enerji sıvısı.

Yoğunluk

1.07

g /cm³

Ph

7. 5 8 .5

Aralığı

Özgül Isı

2.97

J/ g.k

Donma noktası

Min . -10 ° C Max .-45 ° C

Aralığı

Kaynama noktası

190

° C

Parlama noktası

yok

 

20 ° C' de Viskosite

0.17

poise

20°C' ısı iletkenliği

0.225

W/ mk

40°C' ısı iletkenliği 

0.243

W/ mk

50°C' ısı iletkenlik

0.250

W/ mk

Sudaki karışım

Her oranda karışır

 

 

Koruma ve Enerji Tasarruf Sıvıları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde başarısını kanıtlamış, birçok kamu kurum ve özel işletmelerde uygulaması yapılmış olan Thermomax sistem koruma ve enerji tasarruf sıvıları, kapalı devre sıcak su sistemleri ( chiller ) soğutma sistemleri ve güneş enerji sistemlerinde yüksek kaliteli ısı transfer aracı olarak endüstriyel soğutma ekipmanlarında kullanılan berrak açık pembe renkli bir sıvıdır.

Thermomax – Kombimax

Enerji Sıvısı sadece donmaya karşı kullanılan ( antifiriz özelliği yoktur ) etilen glikol içeriğinden başka ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, Fe , Cu , Al , vb. gibi hassas metalleri, korozyon ve metal aşınmalarına karşı korur. Kireç, taşlaşma ve birikintileri engeller, 5 yıl süren koruma sağlayan etkili bir sıvıdır.

Thermomax – Kombimax su karışım oranı değiştikçe, ülke genelinde hava şartlarına göre istenilen donma noktalarında uygulanabilir. ( -20 °C dereceden -45°C' ye kadar )

Suda her oranda çözünmüş Thermomax– Kombimax enerji solüsyonu buharlaşma sonucunda tesisatlarda su takviyesinde takviye edilen su içerisindeki Ca , Mğ , gibi katı maddeleri ve ortama alınan O° gibi korozyon ve taşlaşma yapan etkenleride içerisindeki etkili koruma kimyasalları sayesinde tutar, sisteme zarar vermesini ve taş katmanları oluşmasını engeller.

Thermomax – Kombimax Nedir?

Kombimax enerji tasarruf sıvısı sıcak su hatları soğutma grupları ( chiller )ve Güneş Enerji Sistemlerinde ( korozyon, taşlaşma ve donmayı engelleyen tasarruf sıvısıdır. )

Uygulama Alanları

  • Kapalı devre kazan ve ısıtma sistemlerinde
  • Chiller ( soğutma ) sistemlerinde
  • Eşanjörlerde
  • Bireysel ev ( kombi ve tesisatlarında )
  • Güneş enerji sistemleri
  • Yerden ısıtma sistemlerinde

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısının Özellikleri Nelerdir?

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı çok özel kimyasalların birleşmesiyle oluşan ( Donmaya karşı, O° Oksijen korozyonuna Ca , Mg, Silis taşlaşmalarının, ) neden olduğu korozyon ve taşlaşmaları engelleyen, yüksek sıcaklıklara ulaşıldığında bozulmayarak asitleşmeyen, sistemi uzun yıllar çalıştığında PH değerini düşürmeyen Dietonol amin sayesinde yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak korozyonu engelleyen ve içeriğinde kullanılan özel kimyasallar sayesinde suya göre az enerjiyle daha yüksek derecelere daha çabuk ulaşan bir üründür. Bu da uygulayıcılara enerji tasarrufu demektir.

Metaller üzerindeki korozyon testleri

 

Metal 
Çeşitleri

Thermomax /Su karışımı
1:2

Ethylenglicol -su
Karışımı 1:2
inhibitörsüz

Su
14 ° GH

Çelik

<-0.5gr/m

-152

-76

Döküm demir

<-0.5gr/m

-273

-192

Bakır

0.5ğr/m

-2.8

-1

Pirinç

0.6 ğ r/m

-7.6

-1

Dökme Alüminyum

-1.4gr/m

-16

-32

Alüminyum

-2.0ğr/m

-135 -11
 

Thermomax / Su

Karışımında donma noktasına yaklaştıkça ayrışma olmaz bu yüzden kullanılan boru ve tesisatlarda genleşme olmaz, patlama ve çatlamalar meydana gelmez.

Thermomax / Su

Karışımın donma direnci yıllarca kullanımdan sonra bile değişmez etkisi aynı kalır.

Thermomax / Su

Karışımın içersindeki Korozyon engelleyiciler sayesinde soğutma ve ısıtma sistemlerinde metal aksamları ( Al, Cu, Fe, vs.) korozyona karşı sürekli korur. Bununla beraber ısı santralinizdeki makinelerin ömrünü uzatır, pahallı bakım onarım maliyetlerini ortadan kaldırır.

Thermomax / Su

Karışımı ısıtma sisteminde, zamanla buharlaşma neticesiyle meydana gelen kayıplarda etkisinden bir şey kaybetmez konsantrasyonu sabit kalır.

Thermomax / Su

Buharlaşma neticesinde kaybolan su miktarı tesisata yeniden eklendiğinde, eklenen suyla gelen sertlikler ve benzerlerinden dolayı korozyonlara karşı direnci düşmez, etkisini kaybetmez, sürekli tesisatınızı korumaya alır.

Thermomax / Su

Karışımı, tesisatlardaki plastik, conta ve oring gibi malzemelere uygundur. Zarar vermez, yıpratmaz. Thermomax / Su Karışımı içersinde kullanılan malzemelerden dolayı suyun ısıtılması için gerekli olan enerjiden daha az enerji ile istenilen ısıya getirilebilir ve bu da kullanıcıya enerji tasarrufu sağlarken ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlar.

Thermomax / Su

Karışımı, oksijen geçirimini engellediği için Chiller grubunda küf, mantar, yosunlaşmayı ve mikroorganizmaların oluşmasını engeller. ( Legionella bakterisi için de etkilidir. )

Thermomax / Su

Karışımı, istenilen donma sıcaklığında uygulanabilir. -1 °C ~ -45 °C aralığında çalışabilir. Ülkemiz bölgelerindeki sıcaklık farkları için de bir ayrıcalıktır.

Uyarı: Donmaya karşı ülkemizde soğutma ve güneş enerji sistemlerinde sıkça kullanılan ( Ethylen Glikol / Su –Saf su ) ( ANTİFİRİZ ) karışımı sistemler için çok zararlıdır. Antifriz, normal sudan 2 kat daha korozif etki yapar asla kullanılmamalıdır.

Korozyon engelleyici katkılar içermeyen saf glikollar tek başına suyun yapabileceğinden daha zarar vericidir. Isı ile birlikte açığa çıkan O ° reaksiyona girerek organik asit ( Glikonik asit ) oluşturur ve sonuçta kanalların üzerinde pas ve korozyon oluşturur. ( Demir oksit ) Bu şekilde temizlik yapıldıkça gözeneklerle beraber tüm sistemi tıkar ve sürekli devam eder. Sonunda da sisteminiz çok ciddi zararlar görür, pahallı bakım ve onarım maliyetleri oluşturur.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Thermomax – Kombimax; enerji tasarrufu, koruma ve donmaya engel olarak geliştirilmiş özel bir bileşiktir. Thermomax /su karışımı, ısıtma soğutma sistemlerinin her alanında enerjiden maksimum verimi elde etmek ve bu alanda ( kazan, chiller grubu, eşanjör , boru ve eklentilerinde ) kullanılan malzemelerin kulanım ömürlerinin maksimum olması amacıyla çığır açan bir bileşendir. Tüm Avrupa ve dünya ülkelerinde değişik isimlerle uzun yıllar kullanılmaktadır.

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı, su karışımında donma noktasına yaklaştıkça bileşenlerinde ayrışma olmayacağı için kullanmış olduğunuz tesisatlarda patlama, çatlama olmaz. Bileşenin donma direnci yıllarca kullanımdan sonra dahi değişmez. Bileşen içeriği sabit kalır.

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı içerisinde son teknoloji korozyon engelleyiciler barındırmaktadır. Uygulandığı ısı santrallerindeki aparatların metal aksamlarını sürekli korur ve sizi pahallı bakım-onarım masraflarından kurtarır.

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı uygulandığı alanda su ile seyreltilerek kullanılır, en etkin sonuç için ise saf su kullanılması uygundur. Thermomax – Kombimax enerji sıvısının içerisindeki su oranı arttıkça donma noktası ve koruma katsayısı azalır. Bu sebeple bileşiğin içindeki Thermomax – Kombimax oranı %25 den az olmamalıdır.

Thermomax – Kombimax / Su karışımı uygulanacak alanlarda sistem önceden kullanılıyorsa Thermomax Sistem Temizleme Kimyasalı ile sistemdeki pas, kireç, kışır ve çamur tabakası temizlenmelidir. Bu temizlik yapılmadan uygulanacak enerji sıvısının korozyon ( koruma ) inhibitörleri zamanından önce tüketilmiş olur. Sonuç olarak ürün konsantrasyonunun ömrünü azaltır. Yeni kullanılacak sistemlerde suyla durulama yaptıktan sonra Thermomax – Kombimax enerji sıvısı uygulanır. Bileşik her oranda suyla karışabilir olmasına rağmen sisteme dışarıda karışım yaparak konması uygundur. Tam ve homojen karışım sistemin çalıştırılması ile elde edilir. Sistemin büyüklüğüne göre bu birkaç gün sürebilir.

Daha önce kullanılan sistemlerin içerisinde oluşmuş pas, kireç, taşlaşmaları oluşmuş ise, Thermomax – Kombimax enerji sıvısı uygulandığında pas giderici özelliği devreye girer. Bu durum daha önceden oluşmuş korozyon zararlarını ortaya çıkarır.

Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı sadece sistem içerisinde kendi ürünleri ile tepkimeye girmez. Başka ürünlerle beraber kullanmayınız.

KAPALI DEVRE SICAK SU SİSTEMLERİNDE

Kapalı Devre ( Kazan, Eşanjör , Boru, Petek -ek ve eklentilerinde ) Thermomax – Kombimax Enerji Tasarruf Sıvısının uygulanması halinde, bileşik içerisindeki özel kimyasallar sayesinde suya göre az bir enerji ile daha yüksek ve çabuk derecelere ulaşılır. Bu sebeple de kullanmakta olduğunuz yakıttan tasarruf etme imkânı sağlar. Isıtma sisteminizi çalıştırmadığınız süre içerisinde donmama özelliği ile tesisatınızda bulunan suyun donmamasını sağlar bunun neticesinde pahalı bakım onarım masraflarından kurtulursunuz. Bu durumu engellemek için genelde tesisat boş bırakılır fakat bunun neticesinde de sistemde korozyon oluşmaya başlar ve sisteme her su eklenmesinde suyla beraber gelen katı maddeler ( Ca , Mg, Si ) sisteminizin içine dolar. Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı bu olumsuzlukların hepsini ortadan kaldırır.

Eski sistemlerde enerji solüsyonu kullanımı sızıntı ve çatlakların giderilmesi ile uygulanır. Sistem içerisinde Thermomax – Kombimax solüsyonu varsa ürün temiz bir kabın içersine alınır, sızıntı kaynağı tamir edildikten sonra tekrar uygulanır.

CHILLER SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE

Kapalı devre soğutma sistemlerinde en önemli unsur, kış aylarında sitem çalışmadığı için bekleme süresince korozyon ve 0 ° C dereceli soğuklarda donmamasını sağlamaktır. Bunun için Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı uygulanmalıdır. Son derece pahalı olan soğutma sistemlerinize ( korozif etkisi olan Antifriz ve buna benzer ürünler uygulanmamalıdır. ) Karşılaştırmalı grafiğimizi inceleyiniz.

Daha önce çalıştırılmış sistemler Thermomax – Kombimax sistem temizleme sıvısı ile kireç, kışır, paslardan arındırılarak temizlenerek Thermomax – Kombimax Enerji Sıvısı uygulanır.

 
 
7/24 Destek Hattı

+90 536 859 85 05

Çözüm önerilerimiz için bizi arayın

Müşteri İletişim Formu